Kancelaria adwokacka

Jest takie miejsce, gdzie z pełną odpowiedzialnością realizowana jest istota demokratycznego państwa prawa. Takim miejscem jest kancelaria adwokacka. Działa ona na podstawie kilku aktów prawnych, z których kluczowymi jest ustawa Prawo o adwokaturze oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli chodzi o konstytucję, ta nadaje kancelarii szczególne miejsce w polskim systemie prawnym orzekając, że każdy obywatel przeciwko któremu toczone jest postępowanie karne, bez względu na stadium- może bronić się, a osobą występującą w jego imieniu jest właśnie adwokat. Jeśli oskarżony chce wybrać dowolnego adwokata, ma takie prawo. Jeśli z niego nie korzysta, lub zwyczajnie nie stać go na płatne usługi, wówczas przydzielany jest mu adwokat z urzędu. Podsumowując, nigdy nie jest tak, że człowiek zostaje bez obrony.
W jakich sytuacjach wsparcie adwokata jest wykorzystywane? Przede wszystkim w sytuacji, gdy łamane są czyjeś prawa. Dotyczy to zarówno gałęzi prawa cywilnego, karnego, jak i stosunku pracy.
Kolejną płaszczyzną, gdzie wsparcie adwokata wydaje się nieocenione, jest tworzenie spółek prawa handlowego.
Następnie mamy obsługę firm. Bo o pomoc do adwokata mogą zgłaszać się nie tylko osoby prywatne, ale również właśnie firmy. Te najczęściej potrzebują wsparcia w ramach dochodzenia roszczeń, obsługi księgowej, czy też ochrony prawnej znaków towarowych.
Kolejną kategorią klientów są osoby prywatne, które potrzebują wsparcia w zakresie prawa rodzinnego. Adwokat jest przedstawicielem między innymi w procesie postępowania rozwodowego. On też przejmuje na swoje barki sprawy związane z separacją oraz sprawy powiązane.
Idąc dalej, poprzez kompetencje adwokata, znajdujemy obsługę wspólnot mieszkaniowych. A dopełnieniem tych wszystkich usług staje się sporządzanie pism oraz opinii prawnych.
Reasumując, kancelarie adwokackie to miejsca pracy adwokatów, którzy na co dzień udzielają swoim klientom pomocy prawnej. Dbając o ich dobro, starają się zawsze wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.