ZUS dofinansowanie

Jeśli jesteś pracodawcą, to być może zainteresują cię szkolenia, które można dofinansować z ZUS-u. Przede wszystkim w ramach programu, który obejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy ZUS oferuje dofinansowanie na projekt o charakterze doradczym czyli projekt zorientowany na poprawę zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy. W szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego oraz wprowadzenie procedur, które zwiększą bezpieczeństwo pracy oraz pozwolą zaplanować i monitorować poziom bezpieczeństwa na bieżąco.
W ramach wykonania tego rodzaju projektu, można przeprowadzić identyfikację zagrożeń, które występują w miejscu pracy oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego, które związane jest z tymi zagrożeniami. Wiąże się to przede wszystkim z wykonaniem pomiarów stężeń oraz natężeń szkodliwych czynników, takich jak czynniki fizyczne czyli hałas, drgania czy promieniowanie. Kolejne badania poświęcone mogą być np. czynnikom uciążliwym czyli oświetleniu, nadmiernym obciążeniu wysiłkiem fizycznym oraz czynnikom biologicznym. W ten sposób będziemy mogli dokonać doboru właściwych środków ochrony, zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz w porę im zapobiec.
Projekt doradczy to jedno, drugą możliwością są projekty inwestycyjne, odnoszą się one głównie do bezpieczeństwa technicznego mowa tutaj o zakupie instalacji np. osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń. To także możliwość na dokonanie renowacji urządzeń, przede wszystkim jednak nacisk w ramach funduszu musi zostać położony na zabezpieczenie maszyn, które mogą zranić pracownika i które wiążą się ze szczególnym niebezpieczeństwem. Dofinansowanie z tego tytułu przysługuje wszystkim płatnikom składek, a szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa pod uwagę brana jest liczba pracowników. Zgodnie z tym ustalona zostaje maksymalna kwota, która może zostać dofinansowana. Podział dokonany został także w zakresie programu, który wybierzemy.